Inventering av turism, fråga 2, följdfråga

Hej!

Tack för ditt tidigare svar kring inventering av turism. Jag är utbildad kulturgeograf inom det turismvetenskapliga programmet och söker därför inga fler utbildningar. Däremot söker jag efter arbetsplatser där man sysslar med inventering av turism.

Jag tänker då på att man åker ut i skog, mark, skärgård etc för att undersöka möjligheter till att etablera eller utveckla turism, t ex ett nytt strövområde.

""Ett exempel där någon form av inventering måste gjorts är """"Utflyktsguide till 33 skyddade naturområden i Stockholm län"""", utgiven av Länsstyrelsen Sthlm.""

Jag söker alltså arbeten där sådan typ av inventering förekommer i det dagliga arbetet och där handläggning är en mindre del. Ej heller serviceinriktad, typ guidning. Jag letar alltså efter fler arbetsplatser som kan tänkas hålla på med denna typ av arbetsuppgifter.

Hoppas på tips!
Lena 2009-02-14 02:05

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-02-16
Hej
En sådan broschyr är ett säkert ett samarbete med kommunens turistverksamhet, lnatmäteri etc där man tar fram fakta. I sådana projekt kan även reklamfirmor vara inblandade som då står för bild och text. Jag har svårt att tänka mig att det finns personer anställda enbart för att syssla med detta.
Hälsnigar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: