Hur många timmar jobbar läkare?

Ungefär hur många timmar i genomsnitt jobbar man som läkare när man först börjar praktisera på sjukhus?
Har hört att det är runt 80 timmar, men får man jobba så mycket enligt lagen, eller är detta bara i USA där dom jobbar så mycket?
David angelo 2009-03-24 02:13

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-03-26
Hej
Det finns kollektiva avtal som reglerar detta. Jag hittade följande om läkares arbetstid
""""""Läkares arbetstid regleras i lag, kollektivavtal och i EU-direktiv. Enligt EG:s arbetstidsdirektiv skall i""
korthet veckoarbetstiden vara maximalt 48 timmar inklusive jour, dygnsvilan 11 timmar och veckovilan
""35 timmar""""""
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: