Skillnaden mellan lön för en djursjukvårdare och sjuksköterska

Hur stor är skillnaden mellen medellönen för en djursjukvårdare och en sjuksköterska?
Sara 2009-03-26 02:13

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-03-27
Hej
Genomsnittslönen för en sjuksköterska ligger mellan
23.000-24.000 beroende på arbetsplats.Arbetar man privat ligger man i regel lite högre.
Lönestatstik för djursjukvårdre hitar du om du går in på länken. Den visar lönenivån per län
http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Djursjukvardare-1487
Hälsingar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: