obducent

hur blir man obducent och var finns utbildningen?
Anonym 2007-03-13 00:14

Kommentarer:


Anonym 2007-03-13
En obducent är en läkare med inriktning på obduktion. Det finns också något enklare, någon slags assistent till obducenten som man kan bli.
Anonym 2007-03-13
Hej
EN obducent är en läkare med specialistkompetens. Så först måste du utbilda dig till läkare och sedan till speciallist inom patalogi. Speciallistutbildningen tar minst 5 år utöver läkarprogrammet.
Bernt Ortner, SYV 2007-06-26
Menar du möjligen: Obduktionstekniker.

I så fall är det ett rent helvete att fÅ reda på var den
utbildningen går. Det lär finnas kurser men var man får tag i dem kräver ett omfattande detektivarbete.

är det möjligen obduktionstekniker du åsyftar rekommenderas du att ta kontakt med någon anatomisk institution, så kanske de kan hjälpa dig, kanske att du också kan få hjälp härvidlag från någon begravningsfirma t. ex. Fonus.
Milla 2012-10-02

Menar du obduktionstekniker utbildar du dig först till undersköterska 1,5år på vuxenutbildning och efter det finns det en ettårig utbildning till obduktionstekniker.

Nisse 2012-12-05

En läkare specialiserad på Patologi, där obduktionen endast är EN av alla dom undersökningar som kan utföras på döda "preparat", benämns PATOLOG.

En OBDUCENT är en läkare som saknar specialistutbildning inom patologi, men tar på sig Patologens roll vid obduktionen.               t.ex en läkare under utbildning till Patolog, eller en kliniker/allmänläkare som sköter obduktionerna på lasarett där man saknar patologklinik och därmed specialister i Patologi.

Skriv kommentar: