beteendevetare vs. socionom

Hej

Jag skulle vilja ha en lite lätt förklaring på vad skillnaden mellan beteendevetare och socionom.

Sen undrar jag även hur man ska gå till väga om man vill läsa till någon av dessa kursvis.

Och en sista undran. Är det möjligt att göra på distans?
Sa 2009-05-26 02:21

Kommentarer:


Sussi 2009-05-26
Socionom är en yrkesexamen som man bara kan få genom att gå ett program som leder till det. Beteendevetare är mer fritt då det inte är någon skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig för det om man läst beteendevetenskapliga ämnen så som psykologi, sociologi och pedagogik. Andra ämnen som t ex socialantropologi räknas ibland också in i beteendevetenskap...

Socionom blir man genom att läsa ett sådant program. Egentligen är det bara examenstypen som heter socionom och yrket i sig handlar om många olika saker, inte direkt ett socionomyrke men det är många som talar om det i alla fall. Högskolan Gävle har haft det på distans, vet inte om det är kvar... tänk på att distans kan innebära många olika saker, tror det var på distans med många samlingar i speciella städer och det är distansform som kanske passar bäst om man bor i de städerna...

Beteendevetare kan man bli genom att läsa fristående kurser eller program. Det finns program inom beteendevetenskap på distans där all (eller det mesta) är via nätet... kan vara friare än distans med samlingar på speciella platser som kan vara obligatoriska...

Skriv kommentar: