Fältarbete

Hej,

Jag skulle behöva ha hjälp med att eventuellt styra om min arbetssituation jag har idag. Arbetar ett väldigt hektiskt, 8-17 jobb som apotekare inom läkemedelsindustrin, men har alltid frågat mig om jag inte borde ha ett arbete som delvis innebär att man är mer utomhus, en annan typ av variation.

Kan du hjälpa mig med vilka yrken/utbildningar som kan vara aktuella för att nå detta? Jag tänker själv på lantmäteri och liknande. Men jag skulle behöva mer tips och råd på vilka yrken det finns.

Hälsningar,
Frida
Frida 2009-05-27 02:21

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-05-27
Hej
Det finns utbildningar inom naturvetenskap/teknik där man är utomhus mycket för att göra mätningar eller annat.
T ex geolog, civilingenjör i väg och vatten, naturgeograf, miljövetenskap etc.
Du kan t ex gå in på naturvetare.nu föra tt läsa mer om yrken inom naturvetenskap
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: