Stadsplanerare/samhällsplanerare

Hej! Jag iundrar vad som är skillnaden mellan Stadsplanerare/samhällsplanerare?

Vad exakt jobbar man med som samhällsplanerare?

Kan man jobba med typ samma jobb efter utbildningen?
Tack för svar!
Angelica 2009-08-24 02:30

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-08-26
Hej
Det är ingen skillnad på de båda yrkena. Den beskrivning som följer nedan stämmer också på Stadsplanerare:
""""""Samhällsplanerare arbetar med utredning och samordning vid planeringsarbete av exempelvis bostadsområden och trafik. Arbetet bedrivs ofta i projektgrupper, som är sammansatta av planerare med utbildning från olika specialområden. Exempel på arbetsgivare är kommuner, länsstyrelser, Boverket, konsultföretag, internationella organisationer. En lämplig ämneskombination är en examen i samhällsgeografi kombinerat med pedagogik, sociologi, statistik eller andra ämnen som du är intresserad av. """"""
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Abdi 2017-01-14

hej

Vilka är välbetalda jobb efter man har pluggar samhälleprogrammet?

Skriv kommentar: