Ekonomi kandidat VS Civilekonom

Hej,
Vilket är i dagsläget attraktivast på arbetsmarknaden, att läsa 4 år till civilekonom eller 5 år till en master i ekonomi via ekonomi kandidat?
Anton 2009-09-22 02:35

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-09-24
Hej
Svårt att svara på. En civilekonomutbildning är en bred utbildning som har inslag av praktisk probelmlösning. Jag tror man bli bättre förberedd att direkt gå ut i arbetslivet med civilekonomutbildning.
Ta kontak tmed Civilekonomernas förbund och kolla med dem.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: