Arbeta internationellt / stadsplanering

Hej!
""Jag har snart avslutat min utbildning till fysisk planerare på BTH. Jag gillar huvudämnet, planering, men har under tiden här insett att det är ett internationellt arbete jag är intresserad av, gärna med inriktning litet mer åt det teoretiska hållet. Jag är aktiv inom hemvärnet och känner ett sug av att åka på utlandsmission... men på dessa finns ingen tjänst som kräver min kompetens. Jag undrar därför vad det finns för andra möjligheter, exempelvis inom FN? De har såkallade country teams, har jag hört, men vad gör de egentligen och hur får man ett arbete där? Är det någon """"idé"""" att söka en praktik på de FNkontor som är aktuella, eller är det i prinip omöjligt att komma iväg? Vad har UD för tjänster inom ämnen som mitt? Kan jag söka mig till diplomatskolan? Eller borde jag läst juridik då kanske (min JÖK på 15hp räcker kanske inte så långt). SIDA?""
Tar gärna emot tips! :)
Camilla 2009-11-05 02:40

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-11-05
Hej
Jag tror inte du har så mycket nytta av din kompetens inom FN eller som diplomat. Det låter mer som du ska satsa på att jobba inom någon hjälporganisation med att  hjälpa till att bygga upp infrastrukturen i krigs- eller naturkatastrofsdrabbade  länder.
Ett tips är att kanske komplettera din utbildning med kurser inom Geologi/GIS?
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: