Bibliotekarie

Finns det några ""bibliotekariekurser"" i gymnasiet som kan vara förberedande för en högskoleutbildning? Hur ser arbetsmarknaden ut för bibliotekarier? Vilka andra jobb kan man få om man har utbildning som bibliotekarie?
Natha 2009-12-26 02:47

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-28
Hej
Det finns inga kurser på gymnasiet som underlättar för dig att komma in men många skolor har kurser som kan vara intressanta ifall du är intresserad av att söka till bibliotikarie. Det är bra att läsa mycket svenska och kurser inom litteratur och informationssökning.
Idag finns det ett överskott på bibliotikarier men der kan ju ändras till du blir färdig.
Om man inte vill jobba på bibliotek kan man t ex jobba på företag med information.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: