Biomedicinprogrammet vs apotekarprogrammet

Hej, jag är intresserad av det medicinska området men har dock inga planer på att bli läkare. Biomedicinareprogrammet, i mitt fall på KI, har jag därför haft som avsikt av att börja på till hösten. Jag har dock sett att apotekarprogrammet (i Uppsala) finns. Jag har studerat kursplanerna och sett att de inte är allför olika (huvudsakligen deras längd 180 resp 300 hp). Min fråga är dock:
* vad skiljer apotekarprogrammet från biomedicinprogrammet?

* vilken ger den bästa basen för forskning om man förutsätter att man läser biomedicin kandidat+ maser (= 300 hp). Jag är medveten om att apotekarprogrammet inte enbart innebär att jobba på apotek.
Sandra 2010-01-09 02:49

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-01-13
Hej
Som apotekare är du mer inriktad på läkemdelsområdet där en stor del av kurseran är inriktade på hur olika läkemedel påverkar kroppen. Du blir alltså en läkemedelsexpert. Förutom apotek så jobbar många apotekaremed forksning inom främst läkemedelsindustrin men också inom kemiteknikiska området. Som biomedicinare är du mner inriktad på det laborativa. Men visst är många kurser gemensamma så vilken utbildning du väljer beror på inom vilket område som intresserar dig mest.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: