Tjänstledigt

Hej. Jag är anställd sedan ett par år tillbaka men funderar nu på att ta tjänstledigt och plugga. När behöver jag säga till om min önskade tjänstledighet och vad händer om jag inte kommer in. Troligtvis har då min chef hittat en vikarie som precis är upplärd och klar, när beskedet kommer
Anita Hansson 2010-02-16 02:55

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-02-18
Hej
Förklara för din arbetsgivare att du endast vill ha tjänstledigt ifall du kommer in på utbildningen. Om du säger till i tid så har du rätt att ta tjänstledigt för studier om du varit anställd i minst sex månader men arbetsgivaren är inte skyldig att vänta med beskedet tills du vet om du kommer in eller inte. Arbetsgivaren har också rätt att skjuta upp din tjänstledighet i sex månader. Men det är inte ovanligt att man går ut med en jobbansökan där man skriver att jobbet är ledigt under förutsättning att t ex den ordinarie kommer in på sin utbildning.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.

Skriv kommentar: