Byggnadsigenjör

Hej Chris!

Mitt namn är Mattias och jag funderar på att bli byggnadsingenjör. Min fråga är hur ser arbetsmarknaden ut och vad kan jag söka för jobb eller inom vilka områden blir min utbildning gångbar?

// Mattias
Mattias Wiklund 2010-03-23 03:00

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-23
Hej
Trots lågkonjunkturen så ser arbetsmarknaden ganska bra ut för högskoleingenjörer och man bedömer att efterfrågan kommer att öka. Just byggbranchen är konjunkturkänslig så det är svårt att göra prognoser för framtiden.
De flesta ingenjörer inom byggbranchen jobbar inom de stoa byggföretagen. Man kan också arbeta inom kommunen med byggplanering eller privat som konsult.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: