informatör eller copywriter?

Hej!
Jag vill helst plugga till copywriter. Det kostar vilket innebär att jag måste till Norge något år och jobba ihop pengar. Mamma säger att informatör är liknande och att jag borde söka det istället.

Jag är osäker över hur det egentligen fungerar, är det så att man måste ha kontakter för att få jobb, eller är det de bäst lämpade, mest socialt och yrkesmässigt kompetenta som lyckas? Handlar det om kontakter är jag chanslös och då vill jag ju inte lägga 200 000 på utbilding.

På arbetsförmedlingens hemsida verkar det som att det råder stort överskott på informatörer. Det är hård konkurrens även inom copywriter-yrket, men det framstår som mindre tufft ändå. Spelar det någon roll ur konkurrens-synpunkt vilken jag väljer? Vad menar de ens med konkurrens, lyckas man om man vill och kan, eller om man känner rätt personer redan från början?
Amina 2010-04-12 03:03

Kommentarer:


Sussi 2010-04-13
Konkurrens innebär att det är fler som har en kamp eller tävlar om något. Konkurrens om jobben är då att flera personer kämpar och tävlar om jobbtillfällena, som inte är tillräckligt så att alla som vill får det. Man kan öka sin konkurrenskraft t ex genom praktik, skriva uppsats på företag eller att ha specialkunskaper. T ex språk. Du kan kika på ky utbildningar där praktik är en del av utbildningen. På det sättet kan kontakter knytas som kan komma till nytta sen när det är jobb som gäller. Ky utbildningar ger rätt till studiestöd och kostar inget att gå.

Skriv kommentar: