distansstudier

Jag undrar om det blir svårare att få jobb senare om man studerar på distans.
T ex jag vill läsa omvårdnad(undersköterska) på distans och jag undrar om det blir svårare att få jobb sen efter studierna jämfört med vanliga studieformen.
Samira 2010-06-02 03:08

Kommentarer:


Sf 2010-06-02
jag tror inte att det kommer att stå nånstand på din diplom att du har läst på distans.
Sss 2010-06-02
Distansstudier är inte automatiskt enklare och mindre värt bara för att det är på distans. Det är samma som att läsa på plats, samma krav har det vare sig det är på distans eller på plats någonstans. Men förutsättningarna är andra och ofta hur arbetssättet är skiljer sig för distansstudier än på plats i klassrum. Det kan vara mycket eget arbete på distansstudier som kräver mycket eget arbete, kanske mer än när man har lärarledda lektioner. Så det är inte sämre än att läsa på plats. Läser du till undersköterska på distans så har du samma krav som en som läser till det på plats någonstans, men att du kan ha andra uppgifter att göra än den andre som har lektioner på någon plats för att fixa målen. Man kan ha lektioner via video på distansstudier, lite olika upplägg på olika distansstudier kan det vara också.

Skriv kommentar: