Arbeta med djur som sjuksköterska

Jag studerar till sjuksköterska och vill i första hand arbeta med djur den dagen jag är färdigutbildad. Jag vet att man kan arbeta som röntgensjuksköterska på djurkliniker, men min fråga är ifall det finns andra vidareutbildningar som leder till att man lika gärna kan arbeta med djur som med människor?

Alexandra 2011-04-17 21:04

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-04-21

Hej

Djursjukskötare är ett legitimationsyrke och utfärds av Jordbruksverket. Godkända och legitimerade sjuksköterskor ingår i djurhälsopersonalen och får behandla djur i sin yrkesroll. Idag utfärdas endast legitimation eter att ha gått Djursjukskötarprogrammet vid SLU. Jordbruksverket kan utfärda legitimation fram till 2014 men då måste man antingen ha gått den gamla utbildningen till djurvårdare eller ha yrkeserfarenhet som uppgår till 6 år före 2009.

Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsidahttp://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djurhalsopersonal/behorighetattarbetaidjurenshalsoochsjukvard/omarbeteidjurenshalsoochsjukvard.4.32b12c7f12940112a7c800010341.html

Hälsningar Chris Wigh

 

 

 

 

 

Erik Ehnvall, Leg veterinär 2012-11-15

Hej.

Jag vill bara ändra lite. Det är bara "av Jordbruksverket godkända legitimerade sjuksköterskor" som ingår inom djurens hälso och sjukvård. Inte godkända och legitimerade sjuksköterskor. Legitimationen finns hos Socialstyrelsen medan godkännadet görs av Jordbruksverket.

Hälsningar

Erik Ehnvall, Leg veterinär

Erik Ehnvall, Leg veterinär 2012-11-15

Hej.

Jag vill bara ändra lite. Det är bara "av Jordbruksverket godkända legitimerade sjuksköterskor" som ingår inom djurens hälso och sjukvård. Inte godkända och legitimerade sjuksköterskor. Legitimationen finns hos Socialstyrelsen medan godkännadet görs av Jordbruksverket.

Hälsningar

Erik Ehnvall, Leg veterinär

Skriv kommentar:

Taggar: djuromvårdnad