Yrkesorientering

Hej!

Jag har pluggat till socionom i Tyskland och jobbat där under 8 år. Jag arbetade med barn&ungdomar, deras familjer och livet runtom dem, ofta hade familjerna migrationsbakgrund. Jobbet tedde sig så att handläggare inom Jugendamt (LSS) hade utrett vad/vilka arbetstyngdpunkter som skulle bearbetas och efter 3-6 månader möttes man igen för att utreda vilken utveckling som skett.

Efter att har varit föräldraledig med två barn sedan 2008 och flyttat tillbaka till Sverige känner jag behov av yrkesorientering och idéer om vad som vore möjligt för mig i yrkesväg.
Jag tänker på vidareutbildningar, kompletterade studier eller att gå på praktik för att se hur vardagen som socionom fungerar här.
Jag känner dock att jag som småbarnsmamma inte har den kraftförmågan till det stora ansvar som jag hade som uppsökande och fältarbetande socionom som de 8 yrkesår i Tyskland.

Jag vore tacksam för svar och vägledning!
Med vänlig hälsning
Anna  

Anna 2012-09-18 10:39

Kommentarer:


Chris Wigh 2012-09-25

Hej Anna

Jag tycker du ska boka tid hos en studiervägledre/coach påa ntingen vuxenutbildningen eller på en högskola ifall du har en i närheten. Det är svårt att göra den typen av vägledning på detta forum.

Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: studie- och yrkesvägledning