Billackerare

Hej, Jag heter James och bor i Södertälje jag skulle vilja utbilda mig till billackerare men vet inte hur jag ska gå till väga jag har bara läst sam sam på täljegymnasiet det för 7 år sedan.
James 2007-06-29 00:28

Kommentarer:


Chris 2007-06-29
Hej
Den enda utbildning som finns om man inte har gått Fordonsprogrammet är en Lerniautbildning i Kävlinge i Skåne.
http://www.lernia.se/Utbildning/Utbildningsorter/Erbjudande.asp?LKID=61&Header=0&Puff=0&Contact=1&Back=1&EditMode=true&C=186638
Bernt Ortner, SYV 2007-06-29
Försök, om du kan få din kommun att betala för
en 40 -veckors lackeringskurs vid Haraldsbbogymnasiet i Falun.

Bifogar fil:

Vuxenutbildningen
023-837 66
LACKTEKNIK

Mål
Att få yrkeskunskaper och färdigheter till den nivå att man blir anställningsbar som fordonslackerare.
Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande. Eventuell måleriutbildning.
Innehåll
Kurser                    Kurskod     Gymnasiepoäng
Fordonslackering A LAC1202 100
Fordonslackering B LAC1203 150
Fordonslackering C LAC1204 150
Färglära A LAC1205 50
Färglära B LAC1206 50
Lackeringssystem LAC1209 150
Plastreparation LAC1211 50
Sprutlackering LAC1213 150
Dekorationslackning LAC1201 50
Lackeringsutrustning LAC1210 150
Summa 1050

 Gå gärna in på www.falun.se/ vuxenutbkildning/yrkeskurser    

Återkommer om jag kommer på något mera.

en möjlighet är annars  om du kan gå Lärlingsvägen,
men det förutsätter i regel att något företag är villig att ta dig som lärling.Betyg
Betyg sätts efter uppnått kursmål i varje kurs enligt skalan:
IG icke godkänd, G godkänd, VG väl godkänd, MVG mycket väl godkänd                         

Utbildningstid
ca 40 veckor, beroende på förkunskaper

Kursanordnare
Haraldsbogymnasiet, Falun  tfn 023-835 97

Kursupplysning
Vägledningscentrum, tfn 023-837 66,
Studievägledare: 836 36, 833 46, 838 14

Övrig info
Förutsättning för att kunna tas in på utbildningen är att Du har löfte om
praktikplats på lackerarföretag ansvarig lärare skall godkänna praktikplatsen.
Kontakta läraren för tips om praktikplats.
Intervju genomförs före antagningen till utbildningen.
Teoretiska moment, metodövningar samt examination på skolan genomförs av ansvarig lärare som även examinerar den arbetsplatsförlagda praktiken.    
Tillsammans med läraren görs en individuell studieplan - med kursinnehåll och studietid- utifrån Dina mål och förkunskaper.
Kurslitteratur, material och skyddskläder betalas av kursdeltagaren. För branschcertifikat krävs att Du har grundläggande fordonsutbildning samt Sv A, Ma A, En A, samt läkarintyg på din lungkapacitet (Spirometri).

Kursansökan
Du söker till Vuxenutbildningen i Din hemkommun. Till ansökan skall Du bifoga ett personligt brev och motivera varför Du söker denna utbildning. Även praktikplats på lackerarverkstad skall vara ordnad före antagning och och uppgift därom bifogas ansökan.


Bernt Ortner, SYV 2007-06-29
Hej igen !!

Enligt uppgifter, som jag vaskade fram, så skall även
Karlstad ( Nobelgymnasiet ) ha billackerarutbildning.
När jag gick in på skolans hemsida kunde jag emellertid inte hitta någon inom Ky eller Komvux.

En annan utbildningsanordnare som skall ha billackerarutbildning skulle vara:

Företagsutbildningar AB, Falkenberg
Tel 0346/ 157 31

Skolan ligger i Varberg: Tel 0340/139 50
Mobil: 070/ 476 81 32

inte heller här kunde jag emellertid fina billackering bland de aktuella kurserna, men ring dem gärna.
Om de in te har utbildningen förnärvarande kanske de kommer att få den.

Jag tycker att det hela ändå lutar mot, att du först försöker ta kontakt med en billackeringsfirma och försöker få lärlingsutbildning eller praktik FAlun ville
ju ha en arbetsplats, där du kunde göra praktik.

Jag känner inte till din situation. Om du är arbetslös, bör du ju diskutera dina önskemål med din handläggare. Kanske han kan hjälpa dig t. ex. med en Lerinautbildning el. dyl.

Skriv kommentar: