Rörnätstekniker

Hejsan
Undrar mest över dom tjänster som finns inom vatten/VA området. Som t.ex. rörnätstekniker, vad gör en sådan?
Benny 2007-07-11 00:29

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-08-14
Bifogar en artikel ur folkbladet östgöten. I dagsläget vet jag inte riktigt hur man utbildar sig till funktionen, men jag antar att man har gått Energiprogrammet med inriktningVVS eller kanske vatten och avloppsteknik. jag återkommer.

Ledningar brast efter avstängning

""Jan """"Stickan"""" Sjöberg stänger av vattnet på Bråddgatan. """"Det här är den värsta arbetsdagen hittills, jag har jobbat i tio år och aldrig varit med om så många vattenläckor tidigare"""". Foto: Titti Olovsson""


NORRKÖPING

Vattnet forsar upp genom den spruckna asfalten på Bråddgatan. Klockan är strax före tio och tre arbetare från stadspartner finns på plats för att stänga av ledningen som spruckit.

""- Det här är den nionde läckan vi åker på den här morgonen, säger Jan """"Stickan"""" Sjöberg rörnättekniker på stadspartner. Jag har aldrig varit med om något liknande under mina tio år här, fortsätter han.""
Det var under måndagseftermiddagen som det hela började. Norrköping Vatten stängde av en stor vattenledning där vattnet normalt går. Men då tog vattnet nya vägar och flödet och trycket blev så högt att ledningar på elva olika platser brast.

Vatten forsade
Trycket från de brustna vattenläckorna blev så hårt att asfalten på de drabbade platserna sprack upp. Vatten forsade upp i sprickorna, som ur en fontän. För att kunna stoppa flödet och laga läckorna stängdes vattnet i de drabbade områdena av. Vilket ledde till att ca 200 hushåll och företag i Norrköping blev utan vatten.
""- Vi prioriterar att laga ledningarna på de områden där flest är drabbade. Men alla ledningarna lagas så fort vi hinner, säger Jan """"Stickan"""" Sjöberg.""
""Efter ungefär tio minuters arbete har """"gatufontänen"""" på Bråddgatan slutat spruta. När vattnet sjunkit undan ser man ett brunt marmorliknade mönster på gatan. Det är lera och jord som följt med vattnet upp från underjorden.""

Tionde läckan
""Några minuter senare ringer """"Stickans"""" telefon, en ny vattenläcka har upptäckts, denna gång på Kristinagatan.""
""- Det här kommer att ta tid, suckar Jan """"Stickan"""" Sjöberg. Att stänga av vattnet är bara det lilla, det jobbiga är att få fram maskiner som ska gräva och ritningar som visar El- och telenätet.""

Karin Jansson
Tipsa en vän   Skriv ut Tillbaka  

Bernt Ortner, SYV 2007-08-14
Vet i sjutton vad man kräver för behörighet. titeln gick inte att få fram genom AMS, men jag tror att Energiprogrammet ligger mest nära. Vilken inriktning man skall ha där är jag också oklar på, men spontant tycker jag att inriktningen Drift- och underhållsteknik med bl.a vatten och avloppsteknik verkar ligga närmast, men troligen går det även bra med inriktningen  VVS och kylteknik. Bästa svaret får du troligen om du ringer till VVS branschens yrkesnämnd. Det kan även vara så att man inte föreskriver några direkt fasta krav på förutbildning.
Bernt Ortner, SYV 2007-08-14
Gå in på Dataförlaget. Beställ:

Rörläggare på väg
Va-forsk rapport
nr 2004-2

www.dataforlaget.net
Bernt Ortner, SYV 2007-08-14
Du kan utbilda dig genom en KY-utbildning 80 P i Hallsberg Vatten- och Miljöteknik 80 P. ska försöka lägga in en länk:


AnsökningsblankettSKY Framtidsutbildning
c/o Hallsbergskommun
694 80 Hallsberg
tfn. 0582-68 51 13
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------     Kvalificerad Yrkesutbildning

Vatten- och Miljöteknik, 80p, på heltid eller deltid med distansstödInformation om kursen

Satsa på en bransch som behöver Dig!
Bakgrunden är den studie som branschföreningen Svenkt Vatten AB genomfört om att VA-branschen inom några år står inför ett generationsskifte med ett stort behov av kompetenta medarbetare.

Allmänt om utbildningen
KY-utbildningen är en kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning.
Skolformen är parallell med utbildning vid universitet och högskola men bedrivs självständigt under överinseende av KY-myndigheten och enligt lag och förordning som riksdag och regering beslutat. Utbildningens innehåll och genomförande styrs och följs upp av en ledningsgrupp med representanter från bl a arbetslivet som står bakom behovet av de examinerade Vatten -och miljötekniker.

Utbildningen omfattar följande huvudmoment och LIA-perioder,


Samverkan med arbetslivet
Det unika med KY- utbildningar är samarbetet med branschen, d.v.s. mellan de som har behov av arbetskraft och de studerande. Lärande i arbete (LIA) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen som syftar till att de studerande ska omsätta och tillämpa sina teoretiska kunskaper i verklig arbetsmiljö. LIA är en integrerad del av utbildningen och omfattar 1/3 av utbildningstiden (26 veckor) som fördelat på 3 perioder varvas med teoretiska studier under hela utbildningen.

Ledningsgrupp
Utbildningen har initierats av branschen för att säkerställa en framgångsrik position och utveckling i Sverige och globalt. Till utbildningen har knutits en ledningsgrupp med representanter för flera av regionens kommuner som ansvarar för vattenverk, reningsverk och ledningssystem, branschorganisationen Svenskt Vatten AB, Sveriges kommuner och landstingsförbund, Örebro universitet, Sydnärkes utbildningsförbund samt leverantörer och specialister i branschen.

Vilka jobb?
Utbildningen, Vatten- och Miljöteknik del 1, 40 KY-poäng, ger yrkeskompetens för att arbeta som Vatten- och Miljötekniker med vatten- och reningsverk för vatten och avlopp samt med utrustning, system och komponenter inom dessa områden.
Uppgifterna kan variera mellan olika arbetsgivare t ex ,
- Att arbeta som operatör eller drifttekniker med uppgift att sköta drift och underhåll av vattenverk och reningsverk med olika grad av befogenheter, ansvar och arbetsledning.
- Producera dricksvatten.
- Rena förorenat vatten innan det släpps tillbaka till naturen.
- Sköta ledningarna för transport av dricksvatten till konsumenterna och ledningarna för transport av förorenat vatten från konsumenterna
- Att verka som specialist till branschen med kompetens inom t ex tillverkning, montering och provning av komponenter och system.
Jobbens karaktär erbjuder stor självständighet och frihet.

När Du genomfört utbildningen på 80 KY-poäng (80 veckor) kan Du kvalificera för jobb som projektledare, arbetsledare, projektör/utredare, rörnätstekniker, drifttekniker, driftingenjör, processingenjör och i befattningar med ansvar för drift, ekonomi och personal. Många möjligheter till karriärutveckling beroende på intresse och fallenhet erbjuds, se bild nedan


Arbeta i Sverige eller utomlands
Sverige har god tillgång till råvatten av bra kvalitet samtidigt som vi har världens mest utvecklade och kretsloppsanpassade avloppsvattenrening.
De kommunala enheterna för vatten och avloppsreningsverken gör betydande insatser för vår hälsa och miljö och är således landets viktigaste livsmedelsindustri och miljövårdsföretag.
Vid sidan om detta inhemska behov<
Bernt Ortner, SYV 2007-08-14
Gå gärna in på www.framtidsutbildning.com

Om du är intresserad av vattenfrågor i största allmänhet ( Vattenförsörjning, vattenmiljö,vattenrening etc. ) så kan det även vara idé att Du tittar på utbildningarna vid Stockholms miljöcenter www.stockholmsmiljocenter.se

t. ex. Miljöteknik, inriktning hållbar vattenförvaltning
        80 P

Ska försöka att länka ytterligare en grej till Dig, yrkesklassificeringarna:

6288 Rörnätstekniker
A089 Rörnätstekniker Fö
6475 Rörnätsverkmästare

Skriv kommentar: