handel och administration

Jag undrar vad behöver jag läsa 

I grundskola när jag vil läsa handel och administration

I gymnasiet. Jag går i 9an

Saabiriin 2013-10-07 21:13

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-10-09

Hej

För att söka till ett yrkesförberedande program måste du vara godkänd i svenska, engelska, matematik och 5 andra ämnen.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: administration och förvaltning