Lön som studie-och yrkesvägledare?

Hej!
Någon som vet ungefärlig medellön för detta yrke? Har settt någon siffra på runt 23 000:-/mån. men den var för 2005. Finns det uppdaterad information?
Och hur ser arbetsmarknaden ut framöver?
Tack på förhand.
Katarina Mattsson 2007-07-28 00:31

Kommentarer:


Bernt Ortner 2007-08-03
Jag har just nu inte hittat någon statistik, men under våren hade vi 30-årsjubileum och några av mina kurskamrater låg där på en lön på 26.500 Kr/män, dvs. efter 30 år. det var i en medelstor stad samt i en mindre kommun. Det är emellertid individuell lönesättning, så lönerna kan växla ev. vara något högre, men i många mindre kommuner
betydligt lägre.Det beror på konkurrensläget och till en del, tror jag, på hur länge vägledarna har arbetat
på samma ort. Tyvärr har vi en hel del vägledare, utan behörighetsgivande utbildning. Dessa kan få
lägre lön än de som är utbildade. Innan jag får fatt i en tillförlitlig statistik, så vågar jag gissa att medellönen idag ligger på ca 24 000 Kr, men jag hoppas återkomma med mera exakt besked.

Enligt vad AMS föutspår, så är tillgången på arbete för studie-och yrkesvägledare god, men i vissa kommuner´idag utgör minskade barnkullar ett hot
och liksom det faktum, att man numera inte har något krav på heltidstjänster för skolorna, även om elevunderlaget gott och väl skulle räcka för detta. Skolorna har idag inte ens skyldigheter att ha någon Studie- och yrkesvägledare anställd och vad gäller de fristående skolorna, så är läget där ofta bedrövligt. Det har vidare skett en uppluckring vad gäller behörighetsbestämmelserna så arbetsgivarna ( skolor mfl. ) kan i stort handplocka dem de vill.

Sammanfattningsvis alltså, enligt AMS uppgifter, så är möjligheterna till arbete ganska goda, men jag dessa uppgifter kan vara något gamla. Själv tycker jag emellertid att det har varit relativt svårt att få arbete, men det går, fast du får vara beredd på att
söka en hel del vägledarejobb innan du får napp.
Min egen lön är också väldigt dålig, men är förhoppningsvis inte representativ för SYO-kåren.

Till sist ska sägas att en relativt stor del av Vägledarkåren har gått vidare till tjänster som skolledare och andra högre tjänster.

Återkommer om jag kan presentera mera korrekta uppgifter
Katarina Mattsson 2007-08-05
Hej, och tack för ditt svar. Nu har jag i och för sig redan bestämt mig för detta yrke, skall läsa på MAH distans via Falköping Lärcenter. Misstänkte att det var ungefär dessa siffror, men jag hoppas ändå att det är ett intressant och givande arbete. Jag har själv jobbat många år inom försäljning och butik och vill ifrån  affärstiderna som bara blir allt sämre.
Hur lång tid har det tagit dig att få jobb inom detta yrke och är du tvungen att pendla långt?
Har du andra tips och råd inför studietiden, så tar jag tacksamt emot dem.
Bernt Ortner, SYV 2007-08-06
När jag och mina kurskamrater gick ut för 30 år sedan, så hade nästan alla jobb inom syo när hösten började. en del gick tillbaka till sina gamla jobb t. ex. lärare, men de hade ändå inte tänkt sig en syo-bana. Vi sökte emellertid jobb från ystad till Haparanda och en kurskamrat som kom från västerbotten hamnade t. ex. i Tidaholm och en annan norrlänning hmnade på gotland. De är fortfarande kvar där.

Mycket beror på om du är lokalt bunden eller inte. kan Du söka arbete över hela landet så tror jag möjligheterna är goda förutsatt att du verkligen söker de arbeten som är utannonserade.

Själv har jag under perioder haft vikariat och bott i kappsäck. Detta kan vara en realitet under en eller flera perioder, dvs. om du får börja med vikariat.

Arbetsmaknaden är dock lite bredare än vad man tror. man kan söka jobb inom AMS, söka skolledartjänster eller andra tjänster inom utbildning
och utbildningsplanering.

tack för att du svarade.  är inte vanligt.
Bernt Ortner, SYV 2007-08-08
Hej igen !!

    Har försökt att gå ut på SACO
    men det har inte riktigt gått. försök annars själv
    www.saco.se
  
    Slå sedan Ung och därefter Välja yrke.
    Du kan sedan läsa om studie- och
    yrkesvägledare. SACO brukar har löne-
    uppgifter på de yrken de skriver om.
    Du kanske annars har häftet : Välja yrke ?
Bernt Ortner, SYV 2007-08-08
Jag har hittat i Välja yrke 2007
SACO
www.valjayrke.saco.se aqtt
Meddellönen ( personer födda 1971-75) är
cairka 22 100 Kr/mån
Jag tycker det låter lite och gissar att det är något högre.

När jag gick ut för 30 år sedan var de två yngsta födda 1953, så för denna ålderskategori och den årskullen, vilka nu är ca 55-60 år ( de flesta ) så
ligger nog lönen på ca 25-26.500 kr/mån.

Jag emotser emellertid nya uppgifter vad gäller lönen, t. ex. i  Välja yrke 2008. Om man är medlem i LR kan man även med hjälp av medlemsuppgifter gå in där och se hur lönerna för SYV ligger.

Någon utförlig bedömning vad gäller framtiden ges inte i välja Yrke, men en negativ faktor kan vara kommunernas kärva ekonomi, vilket kan gå ut över SYV, nu när skolorna inte direkt är skyldiga att ha en särskild tjänsteman anställd och när tjänstgöringsgraden inte heller är reglerad.
Emelllertid säger man, att behovet av vägledning kommer att öka. man nämner dock huvudsakligen skol och utbildningsväsendet, grundskola, gymnasieskola, komvux, folkhögskola, högskola, universitet. Hur möjligheterna är inom AMS vet jag inte. Det verkar som om möjligheterna här har minskat.

Skriv kommentar: