matematiker

Hur ser arbetsmarknaden ut för matematiker?

Vad krävs det för att bli aktuarie?
Sanna 2007-07-28 00:31

Kommentarer:


Chris 2007-08-06
Enligt SACO:s prognos så spår de en god framtida arbetsmarknad för matematiker p g a bl a pensionsavgångar och främst inom högskolan. Jag tror det är bra att satsa på en mer yrkesinriktad utbildning som t ex aktuarie som du nämner.De spår också en ökad efterfrågan inom näringslivet
Aktuarieprogrammet är ett masterprogram och kräver matematikstudier och finns på Stockholms universitet. Läs mer under länken
http://www.math.su.se/gemensamt/grund/linjer/aktuarie/index.html.sv
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: