nutritionist

Hej! När jag kollar er lönestatistik på nutritionist finns det siffror men ingen källa till statistiken och det finns inte heller någon framtidsprognos. Jag vill gärna ta del av en framtidsprognos för yrket och undrar om ni kan hjälpa till med detta? 

 

mvh,

charlotte

Charlotte wangson 2014-01-16 19:19

Kommentarer:


Chris Wigh 2014-01-18

HEj
Jag hittar inga framtidsutsikter för just det yrket men så här skriver SACO oom dietist som är inom samma område:

På fem års sikt bedömer vi att det fortsatt är balans på arbetsmarknaden för

dietister. Behovet av dietister ökar inom primärvården och vi blir allt mer med

-

vetna om sambandet mellan kost och hälsa. Intresset för kompetensen är stort i

samhället och många vill utbilda sig till dietist varför utbudet matchar efterfrågan.

Kompetensen efterfrågas i allt större utsträckning inom livsmedelsbranschen och

det är relativt många dietister som driver egna företag.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: nutrition