trädgårsdesigner

Var kan  jag utbilda mig till trädgårdsdesigner och hur lång är den utbildningen?
Suzan 2007-07-31 00:31

Kommentarer:


Sussi 2007-07-31
Högskolan i Gävle vet jag har en tvåårig trädgårdsmästarutbildning med inriktning mot design.

En del studieförbund har någon kurs inom trädgårdsdesign, men jag tror inte att det är tillräckligt för att sedan kunna kalla sig för trädgårdsdesigner.

""Sveriges lantbruksuniversitet (slu) har en trädgårdsingenjörsutbildning där man kan välja inriktiningen """"design"""".""

Skriv kommentar: