MBTI

Tjena!

Jag gjorde ett personlighetstest på nätet som förkortas med MBTI, och jag blev ISTP. För mig så stämde det väldigt bra, där de säger upp händiga arbeten (Funderar på att jobba med fordon eller VVS). Men, är verkligen de här testen så trovärdiga? Man anpassar ju sig ofta beroende på vilken miljö man är i, till exempel man kan vara väldigt blyg eller känslig i miljöer man mår dåligt i eller att man dagdrömmer för mycket i tråkiga miljöer yada yada...

Vad tror ni? Kan man sätta folk i dessa koder det bara finns 16 stycken av, eller är de för grova?

Becca 2015-01-01 05:41

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-01-06

Hej
Ett testresultat är ingen sanning och inget man slaviskt ska följa men det kan vara en bra början när man ska välja utbildning och yrke för att tänka efter vad man passar som. Man bör också väga in andra aspekter som ett test inte mäter eller visar t e x möjlgiheten att komma in på utbildningen, arbetsmarknad etc.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: personlighetstyper, arbetsstilar, arbetssätt, personligheter