Syo?

Vart kan jag vända mig om jag vill gå och prata med en syo för att få lite inspiration om vad jag kan tänkas vilja göra i framtiden?!?
Emma 2007-08-28 00:38

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-08-28
Det framgår inte hur gammal du är, men om du går på gymnasieskola, så bör man ju ha en SYO anställd där. går du på ett Fristående gymnasium, kanske de inte har någon SYO, men då skall de köpa in tjänsten och då bör skolledningen tala om för dig vart du skall gå.
På vissa håll i landet har man så kallade vägledningscentrum, Infotek el dyl dit du kan gå om du vill ha information och rådgivning, antingen du går på gymnasieskolan eller har slutat skolan.Dessa lösningar finns i regel i större kommuner.Till dessa centra, infotek el. dyl brukar även vägledare från AF vara kopplade. jag vet inte hur man har löst frågan i din kommun, men normalt så brukar gymnasieskolorna ha SYO anställda. De finns då på skolan. Detta tror jag är det vanligaste.
Din skola skall emellertid kunna svara på det. har de inte någon SYO på skolan bör de kunna tala om vem du skall vända dig till, dvs. vem de köper tjänsten av. alternativt hänvisa dig till något väglednignscentrum el. dyl.

Går du på Komvux, så brukar man där också ha en SYV anställd. Till SYO på Komvux hänvisar man också i regel elever, som slutat gfmnasieskolan.
har inte Komvux någon SYO anställd så köper de ofta tjänsterna från något håll.
Du kan även beställa tid hos någon Vägledare på din arbetsförmedling för ett längre samtal kring studie- och yrkesvägar
Går du på Högskola eller Universitet, så kan du ta kontakt med en institutionsvägledare eller vid övergripande frågor, en central studievägledare

jag skulle sammanfattningsvis vilja säga att du kan vända dig till:

1. SYO på någon gyfmnasieskola
2. SYO på något Komvux
3. Vägledare på något vägledningscengtrum, Info-
   tek el. dyl.
4. Yrkesvägledare på AF
5. institutions- eller central studievägledning på
   högskole eller universitet.

Vem du skall vända dig till beror lite på var i karriären du befinner dig.

utöver det här finns privata alternativ av olika slag, väglednign scoacher, etc., vägledare som på privatbasis ger vägledningssamtal och hjälper dig att utröna dina resurser, men då får du betala en slant.

Om du hör av dig igen och meddelar var du bor och
var du befinner dig inom skolväsende etc. så är det
lättare att hjälpa dig. Då kan vi gå in direkt och hänvisa dig.

Det är bra att du hör av dig.
Bernt Ortner, SYV 2007-08-28
Jag glömde helt att säga, att även högstadierna
har SYO anställda även om de håller på att försvinna därifrån.

Ofta gäller, att om man vill ha ett längre och ingående samtal med en SYV, så beställer man tid.
Sedan kanske ytterligare samtal följer och till sist
uppföljning.

Ska också tala om, att i det fall du är intresserad av arbete och studier utomlands, så kan du också vända dig till något AF utland.

Skriv kommentar: