Lön för musiklärare??

Hej!

Jag har läst till idrottspedagog tidigare men har nu fått en chans att jobba som musiklärare. Min fråga, kan jag räkna med idrottspedagog-utbildningen när jag ska sätta ett löneanspråk för musiklärare?? Jag kommer undervisa 50% som instrumentallärare i årskurser upp till gymnasiet och resterande 50% som musiklärare för högstadieelever.

Vilken lön är rimlig för visstidsanställning som musiklärare?? Jag har 1-års erfarenhet tidigare som musiklärare?

Jättetacksam för hjälp!
//Ante
Ante 2007-08-31 00:39

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-09-03
Det är individuell lönesättning, så det är självklart att du skall försöka åberopa tidigare lärarerfarenhet
när du skall förhandla om din lön. Likaså att du redan har en högskoleutbildning i botten. Om du skall sätta dina löneanspråk på ansökningen vet jag inte. Det är nog bättre att du tar upp dessa vid en ev. anställning.

Bifogar här löneuppgifter vad gäller bl. a. musiklärare, visserligen något gamla, men de ger en finervisning. de är hämtade ur SACO.s välja yrke:

Hur är lönen?
All lönesättning av lärare sker individuellt.

Medellönen 2005 för kommunalt anställda lärare födda 1981 och framåt ser i snitt ut som följande:
20 400 kr/mån för gymnasielärare i allmänna ämnen
20 250 kr/mån för lärare i bild, musik och idrott
19 450 kr/mån för grundskollärare 17
19 900 kr/mån för grundskollärare 49
18 200 kr/mån för förskollärare

Medellönen 2005 var för kommunalt anställda lärare födda 1971-1975,
23 000 kr/mån för gymnasielärare i allmänna ämnen
22 370 kr/mån för lärare i bild, musik och idrott
21 850 kr/mån för grundskollärare 17
22 300 kr/mån för grundskollärare 49
19 650 kr/mån för förskollärare
Skriv kommentar: