Grafisk design

Hejsan, mitt namn är James Langham, och jag undrar hur det ligger till med grafisk design, då menar jag hur stor efterfrågan är det efter personer som är utbildade inom det området? Jag tänker på sverige, men också utlandet.

Tack på förhand
James Langham 2007-09-02 00:39

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-09-03
Jag kan bara bifoga AMS bedömning vad gäller grafiska formgivare:

Upp
Framtid
Det ökade intresset för grafisk formgivning och design under senare år har skapat nya arbetstillfällen. Samtidigt är konkurrensen om jobben hård. Formgivarens kompetens blir avgörande.

Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt inom det område där grafiska formgivare är verksamma. Här är några exempel på förändringar som på olika sätt påverkar formgivarens arbete:

Nya medier växer fram och utvecklas. Datorernas programvara och tekniska hårdvara är i en mycket snabb utveckling som den grafiska formgivaren måste hålla sig ajour med.

Förändringar sker också inom den grafiska branschen vilket påverkar produktionsprocessen.

Trots detta är grundläggande kunskap och erfarenhet som bygger på traditionell formgivning lika nödvändig som tidigare i konkurrensen på arbetsmarknaden.
Upp
Att tänka på
Konkurrensen inom branschen är hård.

Arbetsbelastningen kan vara ojämn. Ibland kan du ha flera uppdrag som måste vara klara vid en viss tid.

Du bör ha både talang och sinne för färg och form och en analytisk förmåga.

Du bör känna till både den moderna informationstekniken och den grafiska branschen, det vill säga den tekniska produktionsprocessens material, arbetssätt och traditioner.

Du bör vara beredd att hela tiden vidareutbilda dig eftersom de program du arbetar med på datorn utvecklas fort.


Grafiska formgivare är ofta egna företagare. Kunskaper i att driva eget företag och att kunna marknadsföra dig själv är värdefulla.

Skriv kommentar: