Ekonomiassistent

Hej!

Jag är intresserad av att läsa till ekonomiassistent. Jag vill helst läsa på distans. Jag tycker dock det är svårt att välja mellan dem olika då jag inte är så kunnig på vilken sorts utbildning som rekomenderas och är bäst för att få allt. Sen så är det ju olika priser och helst vill jag ju ha det så billigt som möjligt. 

Jag vill ju vara färdig och godkänd ekonomiassistent på papper när jag är klar. Vad skiljer certifierad och diplomerad osv?

Med Vänliga Hälsningar Louise

 

Louise 2016-06-06 20:25

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-06-14

Hej
Om du ska gå en privat utbildning så måste du själv bekosta den. Annars kan du ev söka en sådan utbildning via vuxenutbildningen i din hemkommun. Certifiering eller diplom inom detta område spelar egentligen ingen roll eftersom utbildning om den är privat inte står under någon tillsyn. Etftersom privata utbildningsanordnare inte får utfärda betyg ges ofta istället diplom eller certifikat
Hälsninar Chris

Chris Wigh 2016-06-14

Hej
Om du ska söka utbildningen via en privat utbildningsanordnare så får du själv bekosta utbildningen. Ev kan man gå en sådan utbildning via vuxenutbildningen i sin hemkommun och då bekostar kommunen utbildningen. Privata utbildningsanordnare får inte utfärda betyg och därför ges ofta diplom eller certifikat. Dessa säger egentligen inget om kvalitén eftersom de inte står under någon tillsyn. När det gäller certifiering så har man ofta en nivågrandering som anger kunskapsnivån inom området
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: