?


Hej!

Vad finns det för framtidsutsikter om man tar en magister i psykologi/filosofi?
Vad är den egentliga yrkesskillnaden mellan en leg. psykolog och om man har en mag. i psykologi?

mvh

Pia
Pia H 2007-09-25 00:44

Kommentarer:


Johnny 2007-09-25
Hej!

Det är stor skillnad mellan en magisterexamen i psykologi och en examen från psykologprogrammet. En magister fordrar 120 poäng psykologi (samt 120 poäng i andra ämnen) och berör oftast experimentell psykologi.

på psykologprogrammet läser man, förutom experimentell psykologi, även tillämpad psykologi. Testkunskap, utredning, grundkurs i psykoterapi mm ingår i psykologprogrammet, men inte i fristående kurser. Psykologprogrammet är är 300 poäng.
Sussi 2007-09-25
Psykologexamen är en yrkestitel som bara kan fås efter att ha gått psykologprogrammet, med allt som ingår där. Man kan inte sätta samman kurser i psykologi själv till en psykologexamen.

Att ha en mag. i psykologi är inget speciellt yrke, men vissa med psykologi som huvudämne kallar sig för beteendevetare. Man ska först ha läst 180 högskolepoäng (hp), varav 90 hp av det ska vara inom huvudämnet psykologi, sedan magisterstudier som är på 120 hp.
Sussi 2007-09-25
120 hp (på avancerad nivå) leder till en master, 60 hp (ett år) leder till magister. Lätt att bli vilsen i det nya systemet som kommit igång.

Skriv kommentar: