Jobb & lön

Slumpa yrken
Parkarbetare och trädgårdsanläggare
Oftast är man anställd av kommuner eller kommunala bolag. Man kan också var...

Månadslön (medel)

26 300 kr

Jobbmarknad

Fråga SYV