Utbildningar / lönestatistik / jobb
Friskvårdskonsulent/Hälsopedagog/PT

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Friskvårdskonsulenter, hälsopedagoger och hälsoutvecklare är anställda vid företag och myndigheter. Vid större företag kan de ibland vara anställd vid företagshälsovården.

Så blir du friskvårdskonsulent/hälsopedagog/pt

Utbildning till friskvårdskonsulent ges via både högskolor och universitet, yrkeshögskola samt folkhögskolor. Möjligheter till utbildning finns på flera orter i landet.
Fråga SYV