Utbildningar / lönestatistik / jobb
Fysiker

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Fysiker kan arbeta inom olika branscher. Arbetsuppgifterna handlar bland annat om problemlösning av olika slag, ofta med hjälp av matematik och olika former av experiment.

Så blir du fysiker

Utbildning till fysiker kan ske via olika spår. Endera kan man välja att utbilda sig inom teknisk fysik eller också kan man välja den naturvetenskapliga vägen.
Fråga SYV