Utbildningar / lönestatistik / jobb
Grovarbetare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Grovarbetare kan arbeta på en byggarbetsplats där nya byggnader byggs eller alla typer av byggnader som ska byggas om eller rivas helt eller delvis. Arbetsplatsen kan även vara öppna ytor som ska täckas med olika material och formas eller jämnas ut, oftast i närheten av någon byggnad.

Arbetsuppgifter
En arbetsuppgift kan vara att riva gjutformar.

Så blir du grovarbetare

Det finns ingen specifik utbildning för grovarbetare. Utbildning och erfarenhet varierar.
Fråga SYV