Utbildningar / lönestatistik / jobb
Arbetsmiljöingenjör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Arbetsmiljöingenjörer arbetar med att skapa sunda och säkra arbetsplatser. Målet med arbetet är att skapa en god arbetsmiljö och minimera risken för att människor skadas eller får besvär av arbetsmiljön.

Tänk på

  • Arbetsgivarna efterfrågar förutom den formella utbildingen även arbetslivserfarenhet inom olika branscher.
  • Arbetsmiljöingenjörer arbetar ofta som konsulter.
  • Arbetsmiljöingenjörer har ofta ledande befattningar.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör
Lämplig bakgrund för arbetsmiljöingenjörer är teknisk/naturvetenskaplig högskoleutbildning med påbyggnadsutbildning med inriktning mot arbetsmiljö.

Vid Kungliga tekniska högskolan finns en ettårig magisterutbildning till arbetsmiljöingenjör inom programmet Teknik, Hälsa och Arbetsmiljö.
Fråga SYV