Utbildningar / lönestatistik / jobbFastighetsskötare / Vaktmästare

  • Sjukhusvaktmästare,
  • Piccolo,
  • Kontorsvaktmästare,
  • Hotellvaktmästare,
  • Concierge,
  • Bagagevaktmästare

Om jobbet

Vaktmästare arbetar med skötsel, underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Det kan handla om att kontrollera system, göra varubeställningar och ansvara för transporter. Arbetet kräver att vaktmästaren kan ta egna initiativ. Vaktmästare arbetar bland annat på skolor, idrottsplatser och inom vården. De kan även arbeta på företag, myndigheter och organisationer.

Arbetsuppgifter
Vaktmästare arbetar med stöd och service till verksamheter. Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i yrket:

● Kontrollera larm- och låssystem
● Kontrollera värme- och ventilationssystem
● Kort- och nyckelhantering
● Reparera eller byta ut saker som är trasiga
● Se till att teknisk utrustning fungerar
● Hjälpa till vid flytt och möblering
● Köpa in material via datorsystem
● Hämta eller ta emot varor
● Transportera mat
● Ansvara för miljöhus

Inriktningar
Det finns många olika inriktningar för vaktmästare, arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar. Nedan ges några exempel.

Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler, inredning och skolgård. De har hand om förråd och lagerutrymme, ser till att skolan är larmad för natten och hjälper elever och lärare med praktiska saker. Vaktmästaren är en viktig vuxenkontakt för eleverna.

Idrottsplatsvaktmästare sköter om idrottsplatser, till exempel fotbollsplaner och friidrottsarenor. Det kan handla om att klippa, vattna och linjera gräsmattor. Vaktmästaren ser till att utrustningen på idrottsplatsen fungerar och finns tillgänglig för besökare.

Sjukhusvaktmästare arbetar mycket med transporter. Det kan handla om att förflytta patienter mellan olika avdelningar, skicka akuta prover till labbet eller att transportera tvätt, sopor och riskavfall. Även transport av avlidna människor kan ingå i arbetet.

Vaktmästare inom äldreomsorgen hanterar larmsystem för boende. Det kan innebära att installera personliga larm, rörelsesensorer och larmmattor. Vaktmästaren kan också reparera saker som är trasiga, till exempel höj- och sänkbara sängar som låst sig.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar mellan inriktningarna. Skolvaktmästare arbetar ofta dagtid. För idrottsplatsvaktmästare kan det handla om tidiga morgnar, kvällar och helger. Arbete under nätter förekommer ibland för sjukhusvaktmästare. Jour och beredskap ingår i vissa tjänster.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Det är en förutsättning att vara praktiskt lagd.
  • Känsla för service är viktigt eftersom kundkontakter ingår i arbetet.
  • Arbetet kan vara belastande för kroppen och kräva god fysik.
  • En del vaktmästare har jourberedskap.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du fastighetsskötare / vaktmästare

Det är bra att ha avslutat ett gymnasieprogram, till exempel ett yrkesförberedande program. Kunskaper eller erfarenhet inom el och VVS-teknik kan vara meriterande. Truckkort kan efterfrågas vid anställning på sjukhus. Erfarenhet av hantverksyrken är meriterande liksom praktiska kunskaper om fastighetsskötsel. Grundläggande IT-kunskaper och datorvana är en förutsättning.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken