Utbildningar / lönestatistik / jobbFastighetsskötare / Vaktmästare

  • Sjukhusvaktmästare,
  • Piccolo,
  • Kontorsvaktmästare,
  • Hotellvaktmästare,
  • Concierge,
  • Bagagevaktmästare

Om jobbet

Vaktmästare arbetar med skötsel, underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Det kan handla om att kontrollera system, göra varubeställningar och ansvara för transporter. Arbetet kräver att vaktmästaren kan ta egna initiativ. Vaktmästare arbetar på skolor, idrottsplatser, hotell- och konferensanläggningar och inom vården. De kan även arbeta på företag, myndigheter och organisationer.

Arbetsuppgifter
Vaktmästare arbetar med stöd och service till verksamheter. Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i yrket:

● Kontrollera larm- och låssystem
● Kontrollera värme- och ventilationssystem
● Kort- och nyckelhantering
● Reparera eller byta ut saker som är trasiga
● Se till att teknisk utrustning fungerar, exempelvis kopieringsmaskiner och projektorer
● Byta lampor och lysrör
● Hjälpa till vid flytt och möblering
● Köpa in material via datorsystem
● Hämta eller ta emot varor
● Transportera mat
● Hämta och dela ut post
● Skotta snö och sanda
● Ansvara för miljöhus

Inriktningar
Det finns många olika inriktningar för vaktmästare, arbetsuppgifterna varierar beroende på inriktningen. Nedan beskrivs några arbetsområden och vilket arbete som utförs.

Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler, inredning och skolgård. Skolvaktmästare har hand om förråd och lagerutrymme, ser till att skolan är larmad för natten och hjälper elever och lärare med praktiska saker. Vaktmästaren är en viktig vuxenkontakt för eleverna och bör vara intresserad av att arbeta nära barn och ungdomar.

Idrottsplatsvaktmästare sköter om idrottsplatser, till exempel fotbollsplaner, isbanor och friidrottsarenor. Arbetet vid en fotbollsplan kan handla om att klippa, vattna och linjera gräsmattor. Vaktmästaren ser till att utrustningen på idrottsplatsen fungerar och finns tillgänglig för besökare. Vaktmästaren kan också utföra mindre målningsarbeten vid anläggningen.

Sjukhusvaktmästare arbetar mycket med transporter inom sjukhuset. Det kan handla om att förflytta patienter mellan olika avdelningar, skicka akuta prover till labbet eller att transportera tvätt, sopor och riskavfall. Även transport av avlidna människor kan ingå i arbetet. Sjukhusvaktmästare kan även kallas för transportör.

Vaktmästare inom äldreomsorgen arbetar med att hantera larmsystem för boende. Det kan innebära att installera personliga larm, rörelsesensorer och larmmattor. Det krävs att vaktmästaren är datakunnig och tekniskt intresserad eftersom funktionerna installeras via ett datorsystem. Vaktmästaren kan också reparera saker som är trasiga, till exempel höj- och sänkbara sängar som låst sig.

Vaktmästare som arbetar på hotell- och konferensanläggning ställer iordning lokaler inför möten. I arbetet kan också ingå skötsel av trädgård och fasad.

Arbetsmiljö
Arbetet är självständigt och vaktmästaren bör kunna ta egna initiativ. Det är viktigt att vara praktiskt lagd och ha ett öga för vad som behöver göras. Ibland kan arbetet vara fysiskt krävande, exempelvis i samband med flytt av möbler eller snöskottning.

Vaktmästaren ställs ofta inför nya utmaningar och är den som löser praktiska problem. Ofta hanterar vaktmästaren flera arbetsuppgifter samtidigt och då är det viktigt att kunna prioritera. Vaktmästaren bör trivas med att ha kundkontakter och samarbeta med andra yrkesgrupper, exempelvis städpersonal, fastighetsägare och hantverkare.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar beroende på var vaktmästaren arbetar. För idrottsplatsvaktmästare kan det handla om tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Skolvaktmästare arbetar ofta dagtid när elever och lärare är på plats. Arbetstid under nätter förekommer ibland för sjukhusvaktmästare. Jour och beredskap kan ingå i vissa tjänster.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Det är en förutsättning att vara praktiskt lagd.
  • Känsla för service är viktigt eftersom kundkontakter ingår i arbetet.
  • Arbetet kan vara belastande för kroppen och kräva god fysik.
  • En del vaktmästare har jourberedskap.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du fastighetsskötare / vaktmästare

Det är bra att ha avslutat ett gymnasieprogram, till exempel ett yrkesförberedande program.

B-körkort: Kan krävas eftersom tjänsteresor ibland förekommer i arbetet.

El-behörighet: Det kan vara en fördel om vaktmästaren har el-behörighet.
IT-kunskaper: Vaktmästare behöver ha grundläggande IT-kunskaper och datorvana eftersom datorn används mycket i arbetet, exempelvis i samband med beställningar.
Truckkort: Kan efterfrågas vid anställning av sjukhusvaktmästare då truck ibland används vid varumottagningen.
VVS-teknik: Det kan vara en fördel om vaktmästaren har kunskap om VVS-teknik.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken