Utbildningar / lönestatistik / jobbFöretagssköterska

 • Sjuksköterska

Om jobbet

En företagssköterska är specialist på arbetsmiljö och hälsa. Inom företagshälsovården arbetar man i arbetslag tillsammans med läkare, sjukgymnast, arbetsmiljöingenjör, psykolog, beteendevetare och hälsovetare. Det är ett rörligt och omväxlande arbete med många besök på arbetsplatser. Att förebygga sjukdomar och skador hos enskilda och grupper i arbetslivet är företagsjuksköterskans främsta uppgift. Företagshälsovårdens roll är att vara en oberoende, professionell resurs för stöd till anställda och chefer inom arbetsmiljö, rehabilitering och förebyggande hälsoarbete.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter är många men de vanligaste är:
 • hälsoundersökningar
 • utbildningar
 • arbetsrelaterad sjukvård
 • rådgivning
 • lagstadgade medicinska undersökningar
 • kartläggning av hälsa och risker
 • analysera material och ta fram lösningar

Oftast sker arbetet i team som bland annat består av sjukgymnast, arbetsmiljöingenjör, psykolog, beteendevetare, hälsovetare och läkare.

Man kan också göra hälsokontroller av alla i en yrkesgrupp, till exempel hörselkontroller av personer som är utsatta för buller, syntest av dem som arbetar vid bildskärm eller undersöker eventuell påverkan av kemikalier. Många problem på en arbetsplats kan bottna i psykiska problem och konflikter. Företagssköterskan hjälper också till med att utreda sådana problem.

I rollen är man också en viktig hälsoinformatör. Tillsammans med de andra i teamet kan man delta i arbetsplatsträffar och informera om buller, hudbesvär och andra hälsorisker liksom om skyddshjälpmedel. Konditionstester och hälsoprofilbedömningar samt att leda kurser och studiecirklar i hälsovård ingår också i arbetet. Information om kost, vikt och motion liksom droger är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Arbetet sker i nära samarbete med kunden för att bidra till ökad hälsa hos de anställda. Ofta har man kundansvar.

Tillsammans med andra professioner inom teamet medverkar företagssköterskan i arbetet med att rehabilitera anställda. En bedömning av arbetsförmågan görs för att få snabb återgång till arbete vid sjukdom. Ibland behöver den som varit borta hjälp med att byta arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö
I arbetet som företagssköterska ingår att göra kundbesök hos dessa ute hos kunderna och sätta sig in i deras behov.

Arbetstid
Man arbetar dagtid och har vanlig kontorstid.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

 • Ofta har man kundansvar.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du företagssköterska

För att bli företagssköterska ska man vara legitimerad sjuksköterska. Oftast krävs också vidareutbildning i företagshälsovård.

Fler intressanta yrken

Symbolförklaring

 • Yrkesbeskrivning
 • Videointervju
 • Framtidsprognoser
 • Utbildning
 • Lönestatistik