Utbildningar / lönestatistik / jobb
Användbarhetsexpert

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Användbarhetsexperter och interaktionsdesigners arbetar ofta som konsulter.

Arbetsuppgifter
Vad som ingår i arbetsuppgifterna för dem som arbetar med användbarhet kan variera när de kommer in i ett nytt projekt.

Så blir du användbarhetsexpert

Användbarhetsexperter/-designer har i regel en högskoleutbildning där dataämnen och beteendevetenskap ingår.

Utbildningskraven kan variera men lämpliga utbildningar kan vara civilingenjörsutbildning med datainriktning, system eller kognitionsvetenskaplig utbildning.
Fråga SYV