Utbildningar / lönestatistik / jobbLaboratorieingenjör inom kemiområdet

Om jobbet

En laboratorieingenjör analyserar och kontrollerar vad som finns i olika råvaror och kemiska och biologiska produkter. Laboratorieingenjören kan också arbeta med forskning och utveckling av nya produkter, allt från läkemedel till målarfärg. Laboratorieingenjörer kan arbeta bland annat inom den kemiska industrin, massa- och pappersindustrin, läkemedelsindustrin, men också på forskningsinstitutioner vid högskolor och universitet. Det finns även laboratorieingenjörer vid sjukhus och myndigheter som Livsmedelsverket och Statens kriminaltekniska laboratorium.

På laboratoriet arbetar man med tekniskt avancerade analysapparater och datorteknik för att göra analyser och kontroller. Det kan gälla råvaror som används vid tillverkningen på en industri eller kemiska/biologiska prover som tagits ute i produktionen för att kontrollera att produkten håller rätt kvalitet.

Andra uppgifter är att göra analyser för att se vad ett kemiskt eller biologiskt ämne innehåller. Det kan till exempel handla om att leta efter ämnen som är hälsofarliga eller skadliga för miljön.
När en analys är avslutad tolkas svaren, som sammanställs i en rapport. Att söka litteratur och läsa artiklar och rapporter kan också ingå i arbetsuppgifterna. Därför kunskaper i engelska nödvändiga.

I arbetet kan ingå att förbättra och utveckla nya analysmetoder. Andra uppgifter kan vara att sköta underhållet av analysapparaterna samt att handleda och undervisa den övriga personalen.

Laboratorieingenjörer kan även vara med och utarbeta normer och anvisningar för hur man hanterar miljöfarliga varor och informera om kemiska och biologiska hälsorisker.

På laboratoriet samarbetar ingenjören med flera yrkeskategorier. Det kan vara laboranter, biomedicinska analytiker och kemister. Att kunna samarbeta är en viktig egenskap. Gränserna för vem som gör vad varierar mellan olika arbetsplatser. Laboratorieingenjören, kemisten och den biomedicinska analytikern kan ha liknade arbetsuppgifter.

I arbetet handskas man ibland med ämnen som är hälsofarliga. Som laboratorieingenjör gäller det att vara medveten om riskerna och veta hur ämnena ska hanteras för att undvika olyckor. Man måste anpassa arbetsmetoderna och använda skyddsutrustning när det behövs.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Arbetet kräver kunskaper i hur man skyddar sig mot kemikalier som kan vara skadliga vid felaktig användning.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du laboratorieingenjör inom kemiområdet

Laboratorieingenjörer kan ha olika utbildningsbakgrund, exempelvis kemist eller högskole-/civilingenjör med inriktning mot kemiteknik. Det finns också information att hämta via yrkesbeskrivningarna för kemist respektive kemiingenjör i Yrken A-Ö.

Fler intressanta yrken