Utbildningar / lönestatistik / jobb
Geograf

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Geografer studerar vår fysiska miljö, hur vi använder den och hur den förändras av detta och naturens egna processer. Geografer arbetar ofta med samhällsplanering, miljövård eller bredare frågor kopplade till hållbar utveckling, i Sverige eller internationellt.

Så blir du geograf

Det finns många olika alternativ till utbildningar. Med kulturgeografi eller naturgeografi som huvudämne kan man läsa till en kandidat- eller masterutbildning på högskolan (tre respektive fem år).
Fråga SYV