Utbildningar / lönestatistik / jobb
Enhetschef inom social omsorg

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Enhetschefer inom den sociala omsorgen leder och planerar verksamheten vid olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppgiften är att göra tillvaron värdig och meningsfull för de boende.

Så blir du enhetschef inom social omsorg

Som enhetschef inom social omsorg kan man ha en grundutbildning på Socionomlinjen/-programmet som omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter.
Fråga SYV