Utbildningar / lönestatistik / jobb
IT-arkitekter

Hitta utbildningarna

Om jobbet

IT-arkitekter arbetar ofta på större företag, i organisationer eller på myndigheter.

Arbetsuppgifter

Allt större delar av företag och organisationers verksamhet utförs i IT-baserade system. IT-arkitekter planerar och lägger upp strategier för hur de olika IT-systemen ska struktureras och byggas.

Så blir du it-arkitekter

Den vanligaste utbildningsbakgrunden är oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller en civilingenjörsutbildning med datainriktning. Det krävs djupa kunskaper i hur IT-systemen fungerar och hur de kan förbättras för att stödja företaget.

Även om IT är den vanligaste bakgrunden är det möjligt att personer med annan tidigare erfarenhet som exempelvis civilekonom vara lämpliga i rollen som IT-arkitekt.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad.
Fråga SYV