Utbildningar / lönestatistik / jobb
Arbetsterapeut

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Arbetsterapeuten tränar människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning. De flesta arbetsterapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler samt i äldre– och funktionshinderomsorgen både i offentlig och privat regi.

Så blir du arbetsterapeut

Efter tre år (180 högskolepoäng) på arbetsterapeutsutbildningen kan man avlägga arbetsterapeutexamen och ta ut sin legitimation från Socialstyrelsen. Man kan också fortsätta direkt eller senare och avlägga magister- eller masterexamen i arbetsterapi.
Fråga SYV