Utbildningar / lönestatistik / jobbPilot

  • Styrman,
  • Pilot,
  • Kapten

Om jobbet

En pilot flyger flygplan och kallas även trafikflygare om de arbetar i den civila luftfarten. Piloten planerar och genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag. Arbetet är ansvarsfullt och passar den som är tekniskt intresserad och har god fysik. Jobbet innebär arbete dygnet runt på oregelbundna arbetstider. Att vara pilot innebär mycket mer än att flyga flygplan. Redan före flygningen ska bland annat färdplanen tas fram. För att färdplanen ska bli korrekt samlar piloten in information om antalet passagerare, lastens vikt, vilket väder det är på de ställen planet ska passera med mera. Uppgifterna i färdplanen matar piloterna in i en dator som styr autopiloten. Det är autopiloten som håller kursen och flyghöjden under flygningen. Under start och landning flyger piloterna flygplanet. När man är på höjd är det autopiloten som flyger planet.
Före starten måste flygplanet inspekteras på utsidan för att se till att det inte finns några yttre skador eller is. Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Loggboken och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kapten som fattar alla beslut men gör det i samråd med styrman. Piloter måste ha arbeta ett visst antal år som styrman innan de har möjlighet att bli kapten.

Styrmans uppgift är att backa upp kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet; den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, medan den andre flyger.

Precis före själva flygningen begärs ett tillstånd att starta från flygledningen. Under flygningen övervakar kaptenen och styrmannen autopiloten och andra instrument. Man har hela tiden radiokontakt med flygtrafikledningar längs vägen och även med andra flygplan. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika saker som kan inträffa under flygningen, som till exempel turbulens.

Före landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.'

Kompetens
Kraven på piloter förändras ständigt. I flygtrafiken pågår den tekniska utvecklingen och nya flygplansmodeller tas i bruk, ny teknik för navigering med mera införs. Detta gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar. Det blir också allt trängre i luftrummet vilket innebär en allt mer detaljerad reglering av flygandet som också ställer nya krav på piloten.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Som pilot har man ett ansvarsfullt arbete och arbetar ofta på oregelbundna arbetstider.
  • Man måste ha god fysik och vara psykiskt stabil.
  • Man bör ha intresse för teknik och datorer.
  • Arbetsspråket inom flyget är vanligen engelska.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du pilot

Bland annat ställs vissa medicinska krav för att kunna bli antagen till utbildningen. Läs mer om kraven via Transportstyrelsen.

Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, till exempel Svensk Pilotutbildning som är en av Sveriges största flygskolor.
Utbildningen ges vid Göteborg City Airport. Det är även möjligt att utbilda sig till pilot utomlands.

Som pilot kan man ha olika nivåer av behörighet. Flygskolornas utbildningar till dessa behörighetsnivåer varierar.

Ett allmänt råd till de som funderar på att gå en pilotutbildning är att kontrollera att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav. Viktigt är också att ta kontakt med skolorna för att få detaljerad och aktuell information.

När man blir anställd vid ett flygbolag får man genomgå en bolagsanpassad internutbildning som ger behörighet för den aktuella flygplanstypen, och man lär sig de förhållanden som råder inom flygbolaget. Piloter vidareutbildas kontinuerligt under sina yrkesverksamma år.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken