Utbildningar / lönestatistik / jobbUndersköterska / Vårdbiträde

  • Undersköterska hemtjänst

Om jobbet

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Att kunna leva sig in i andras situation är alltid viktigt.
Man kan arbeta inom följande områden: .

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Intresse för människor och förmåga att leva sig in i andra människors situation är viktigt.
  • Yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga, men god kunskap om lyftteknik och hjälpmedel underlättar.
  • Man har ofta schemalagd arbetstid vilket kan innebära att man arbetar kvällar, helger och nätter.
  • Arbetet innebär ofta både muntlig och skriftlig kommunikation.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du undersköterska / vårdbiträde

Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inom vuxenutbildningen.
Läs också Socialstyrelsens allmänna råd om utbildning.


Myndigheten för yrkeshögskolan kan också ha relevanta vidareutbildningar.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken