Utbildningar / lönestatistik / jobb
Undersköterska / Vårdbiträde

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar.

Så blir du undersköterska / vårdbiträde

Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inom vuxenutbildningen.
Läs också Socialstyrelsens allmänna råd om utbildning.
Fråga SYV