Utbildningar / lönestatistik / jobb
Elevassistent

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande.

Så blir du elevassistent

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning inom till exempel barn- och fritidsprogrammet och eventuellt separat utbildning kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.
Fråga SYV