Utbildningar / lönestatistik / jobb
Kustbevakningstjänsteman

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Kustbevakningstjänstemän arbetar på någon av de 25 kuststationerna som finns runt om Sveriges kust från Luleå i norr till Strömstad i väst, vid Vänern och Mälaren eller på den flygstation som finns för kustbevakningsflyget.

Arbetsuppgifter
En kustbevakare har som uppdrag att arbeta för ett renare hav, säkerhet till sjöss och med kontroll av fisket.

Så blir du kustbevakningstjänsteman

För att arbeta som kustbevakare måste man genomgå myndighetens grundutbildning som omfattar både teori och praktik. Den teoretiska delen av utbildningen genomförs i Karlskrona.
Fråga SYV