Utbildningar / lönestatistik / jobb
Landskapsarkitekter och landskapsingenjörer

Hitta utbildningarna

Om jobbet

De flesta landskapsarkitekter och landskapsingenjörer är anställda hos privata konsultfirmor eller driver eget företag. Flera arbetar också på kommunernas stadsarkitektkontor eller tekniska förvaltningar.

Arbetsuppgifter
Landskapsarkitekter arbetar med att planera och förbättra vår yttre miljö.

Så blir du landskapsarkitekter och landskapsingenjörer

Landskapsarkitekter utbildas vid Lantbruksuniversitetet i Ultuna i Uppsala eller Alnarp utanför Malmö/Lund. Utbildningen är 5 år lång och ger en masterexamen.

Landskapsingenjörer utbildas på Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Fråga SYV