Utbildningar / lönestatistik / jobb
Översättare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En översättare översätter skriven text eller tal från ett språk till ett annat. Översättningen sker ofta från ett eller flera språk till översättarens eget modersmål.

Så blir du översättare

Den som är intresserad av översättaryrket kan läsa språk på högskolenivå följt av kompletterande eller specialiserade kurser/program i översättning.

För att bli auktoriserad translator krävs att bli godkänd på det översättningsprov som Kammarkollegiet håller årligen.
Fråga SYV