Utbildningar / lönestatistik / jobb
Översättare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En översättare översätter skriven text eller tal från ett språk till ett annat. Översättningen sker ofta från ett eller flera språk till översättarens eget modersmål.

Tänk på

  • En bra översättare har stilistisk förmåga och mycket goda kunskaper i målspråket, det vill säga det språk man översätter till. Men det krävs också goda kunskaper i det språk man översätter från.
  • En översättare bör vara allmänbildad och kunnig inom sitt specialområde.
  • Det är bra att ha ett intresse för och att vara bra på datorer och programvara utöver det språkliga intresset. Anledningen är att översättaren jobbar i olika program och databaser som kräver att man har en ganska avancerad teknikkunskap.
  • Många översättare har eget frilansföretag och är beroende av att få tillräckligt med uppdrag.
  • Det är vanligt att kombinera översättaruppdragen med andra jobb vid sidan av.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du översättare

Den som är intresserad av översättaryrket kan läsa språk på högskolenivå följt av kompletterande eller specialiserade kurser/program i översättning.

För att bli auktoriserad translator krävs att bli godkänd på det översättningsprov som Kammarkollegiet håller årligen.

Lediga jobb som kan intressera dig:

Fråga SYV