Utbildningar / lönestatistik / jobb
Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Lantbrukare arbetar på gårdar, man kan både äga gården själv eller arrendera den.

Arbetsuppgifter

På mindre gårdar sköter lantbrukare de flesta sysslorna själva.

Så blir du odlare av jordbruksväxter, frukt och bär

Lantbrukare kan ha olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Många lär sig yrket genom praktiskt arbete tillsammans med utbildning inom området.
Fråga SYV